TINIMEX’S CERTIFICATES

Tinimex Co.,Ltd có trụ sở chính tại Việt Nam với các văn phòng đặt tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Gia vị, trái cây tươi, trái cây sấy khô và các sản phẩm thân thiện với môi trường là một trong những sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Chúng tôi thu mua trực tiếp từ nông dân để đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá cả tối ưu và nguồn cung dồi dào.
Chúng tôi đã và đang triển khai hệ thống HACCP trong sản xuất như một cách để giảm rủi ro về các mối nguy hiểm về an toàn trong các sản phẩm của chúng tôi.